NYG2015

Spread the love

บริษัท NYG2015 (นาย่ากรีน)

NYG2015 ธุรกิจเครือข่าย

ความเป็นมาของบริษัท NYG2015

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 จากวิสัยทัศน์ของ คุณรุ่ง กีรติบริบูรณ์ ประธานอาวุโส และคุณโสภณ ไชยด้วง ประธานบริหารบริษัท NYG2015 ภายใต้บริษัท นาย่ากรีน จำกัด โดยเน้นส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้อย่างต่อเนื่องจากการประกอบอาชีพสุจริต เป็นระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา

 

ปัจจุบันบริษัท NYG2015 ได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจขายตรง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 เป็นต้นมา ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฏหมายจาก สคบ. โดยได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ผ่านระบบเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศ ซึ่งสมาชิกจะได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาองค์กรสมาชิกและผู้บริโภคเป็นอย่างดี

 

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย บริษัทได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ทำให้ได้รับการยอมรับจากนักสมาชิกทั่วประเทศว่ามีคุณภาพสูง ใช้แล้วเห็นผลจริง ทำให้เกิดความมั่นใจกับนักธุรกิจเครือข่ายที่ได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้ขบวนการทำงานจากประสบการณ์ตรง ว่าสามารถตอบโจทย์ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทั้งด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

 

ปัจจุบันบริษัทได้รับการยอมรับว่า เป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศ จากการนำเสนอความแตกต่างทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิดที่ว่า จ่ายง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบสนองแนวคิดทางธุรกิจ ที่รองรับคนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ นอกจากนั้นบริษัทยังเปิดกว้างให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถร่วมออกแบบชวนการสร้างทีมงานกับบริษัทได้อย่างเต็มที่ ตามความเหมาะสมกับยุคสมัย และยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

 

บริษัท NYG2015 มีการสนับสนุนให้กับสมาชิกในทุกรูปแบบ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ มีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตรงประเด็น ชัดเจน เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกสามารทำงานได้แบบมืออาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคง ก้าวไปสู่อิสรภาพของการใช้ชีวิตกับเรา

บริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักธุรกิจ ทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

Vission วิสัยทัศน์

เรามีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป มีความโปร่งใส และมีแผนการตลาดที่ตอบโจทย์กับนักธุรกิจทุกคนอย่างชัดเจน จ่ายง่าย ไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา 

และในตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ บนเนื้อที่มากกว่า 10 ไร่ ประกอบไปด้วย หอประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และห้องประชุมย่อย อาคารสำนักงาน อาคารรับรอง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของสมาชิก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเป็นการยืนยันให้เห็นถึงความตั้งใจของเรา และเน้นย้ำให้เห็นถึงความแตกต่างของธุรกิจจากธุรกิจอื่นๆ อย่างชัดเจน

Mission พันธกิจ

มุ่งหวังที่จะให้สมาชิกเครือข่ายของเราทั่วประเทศ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ครอบครัวหรือคนที่เรารัก มีความสุขมากขึ้น สามารถ

ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปได้ ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นคัดสรรเพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้สมาชิกนำไปจำหน่าย จนเกิดเครือข่ายผู้บริโภค และเครือข่ายนักธุรกิจ สร้างอิสรภาพทางชีวิตได้อย่างแท้จริง

 ขอเชิญทุกคน มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับครอบครัวของเรา

ทีมงานที่ปรึกษา บริษัท NYG2015